Producenci
Promocje
Drzwi do wnęki Huppe Jette Joop 90cm
Drzwi do wnęki Huppe Jette Joop 90cm
1 780,00 zł 1 580,00 zł
szt.
Plafon Gracia 50cm - ostatnia sztuka
Plafon Gracia 50cm - ostatnia sztuka
2 100,00 zł 1 580,00 zł
szt.
Drzwi do wnęki prysznicowej 90cm
Drzwi do wnęki prysznicowej 90cm
1 490,00 zł 1 380,00 zł
szt.
Umywalka Althea Hera Uno + reling + 2 nogi metalowe
Umywalka Althea Hera Uno + reling + 2 nogi metalowe
2 960,00 zł 1 860,00 zł
szt.
Drzwi do wnęki prysznicowej Huppe Design 80cm
Drzwi do wnęki prysznicowej Huppe Design 80cm
1 050,00 zł 999,00 zł
szt.
Zestaw natryskowy Cubic z deszczownicą
Zestaw natryskowy Cubic z deszczownicą
890,00 zł 490,00 zł
szt.
Kinkiet Sugar - Ostatnie Sztuki!
Kinkiet Sugar - Ostatnie Sztuki!
690,00 zł 350,00 zł
szt.
Plafon Rottondo
Plafon Rottondo
1 650,00 zł 1 359,00 zł
szt.
Plafon Divano 44cm
Plafon Divano 44cm
1 400,00 zł 1 359,00 zł
szt.
Plafon Fantasia
Plafon Fantasia
1 540,00 zł 1 450,00 zł
szt.
Plafon Arty 55cm - Ostatnie Sztuki!
Plafon Arty 55cm - Ostatnie Sztuki!
1 100,00 zł 999,00 zł
szt.
Lampa wisząca Dorothy
Lampa wisząca Dorothy
1 580,00 zł 1 380,00 zł
szt.
Regulamin

Regulamin sklepu internetowego MHlazienki.pl obowiązujący od dnia 19.05.2018

Sklep internetowy mhlazienki.pl (zwany dalej także „Sklepem”), działający pod domeną www.mhlazienki.pl, prowadzony jest przez Urszulę Turalską-Dzwonkowską prowadzącą działalność gospodarczą pod firmą: P.H.U.MART-HURT II, o numerze NIP: 5211454686, z siedzibą przy ul. Bartyckiej 24/26 pawilon 214, 00-716 Warszawa.

§ 1
Postanowienia ogólne

1. Niniejszy regulamin określa zasady zawarcia i wykonania umowy sprzedaży towarów znajdujących się na stronie Sklepu mhlazienki.pl.
2. Do korzystania z usług Sklepu niezbędne jest posiadanie urządzeń pozwalających na dostęp do Internetu wraz z oprogramowaniem koniecznym dla wyświetlania stron www.
3. Stroną dokonującą zakupów w Sklepie, zwaną dalej Kupującym jest:

a)Konsument  (w rozumieniu art. 22¹ Kodeksu cywilnego za konsumenta uważa się osobę fizyczną dokonującą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową)

b)Przedsiębiorca (w rozumieniu art. 22¹ Kodeksu cywilnego: Przedsiębiorcą jest osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna, o której mowa w art. 331 § 1, prowadząca we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową., lub  w rozumieniu art. 2 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej, osoba prowadząca działalność gospodarczą: „ Działalnością gospodarczą jest zarobkowa działalność wytwórcza, budowlana, handlowa, usługowa oraz poszukiwanie, rozpoznawanie i wydobywanie kopalin ze złóż, a także działalność zawodowa, wykonywana w sposób zorganizowany i ciągły”. Za przedsiębiorcę uważa się także osoby nieposiadająca statusu konsumenta.

4.Wobec umów sprzedaży zawartych z konsumentem zastopowanie znajdują przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny – stan prawny z dnia złożenia zamówienia, w związku z regulaminem sklepu dookreślającym szczegółowe zasady sprzedaży konsumenckiej, przy czym za sprzedaż konsumencką rozumie się sprzedaż towaru, której kupującym jest Konsument .

5.Wobec umów sprzedaży zawartych z przedsiębiorcą zastosowanie znajdują przepisy Kodeksu Cywilnego - ustawy z dnia 23 kwietnia 1964, z zastrzeżeniem odpowiedzialności z tytułu rękojmi, wobec której zastosowanie znajdują art.556-565, 567-576, czyli z wyłączeniem art. 566, Kodeksu Cywilnego - ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 stan prawny z 24 sierpnia 2011r. tj. Dz.U. Nr 16, poz. 93, co stanowi dozwoloną modyfikację rękojmi w myśl art. 558 KC.  Przepisy prawa mają zastosowanie w związku z regulaminem sklepu dookreślającym zasady sprzedaży hurtowej. Przy czym, za sprzedaż hurtową rozumie się sprzedaż, której kupującym jest Przedsiębiorca.

6. Wszystkie ceny prezentowane na stronie internetowej Sklepu podawane są w polskich złotych i zawierają podatek VAT. Cena podana przy każdym towarze nie zawiera kosztów przesyłki.

7. Zamówiony towar należy odebrać osobiście w Warszawie siedzibie sklepu. Na życzenie klienta możemy go dostarczyć transportem własnym na terenie Warszawy lub zorganizować transport za pomocą firmy kurierskiej/przewoźnika.
8. Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany ceny towarów, wprowadzania oraz wycofania towarów, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych w każdej chwili przed potwierdzeniem zamówienia przez Sprzedającego. Nie ogranicza to jednak w żaden sposób praw nabytych przez Kupujących po potwierdzeniu zamówienia przez Sprzedawcę.
9. W celu umożliwienia pełnego korzystania ze wszystkich możliwości Sklepu, Kupujący może się zarejestrować. Rejestracja jest dobrowolna i nie jest konieczna do składania zamówień w Sklepie.

§2

Przedmioty sprzedaży

1. Przedmiotem sprzedaży są rzeczy ruchome, zwane dalej towarem, prezentowane przez Sklep na stronie www.mhlazienki.pl.

2.Zdjęcia towarów mają charakter poglądowy i nie stanowią wiernej kopii towaru rzeczywistego, w szczególności różnice główne mogą wynikać z nierzeczywistej kolorystyki towaru, która na każdym monitorze prezentuje się odmiennie wg. indywidualnych ustawień użytkowania.

3.Sklep zastrzega sobie prawo do  omyłki redaktorskiej w postaci błędnego zdjęcia, w porównaniu z opisem towaru. W razie wątpliwości w zakresie właściwości towaru, należy kierować się jego opisem, a nie zdjęciem. 4.Zdjęcie nie stanowi zapewnień sprzedawcy do określonych właściwości zamawianego towaru.

5.Zdjęcia mają charakter jedynie poglądowy i nie mogą stanowić postawy do złożenia reklamacji.

§ 2
Składanie zamówień

1. Zamówienia dokonywane za pośrednictwem strony internetowej Sklepu można składać przez całą dobę. W celu zamówienia Kupujący powinien dodać wybrany prze siebie towar do koszyka, a następnie postępować zgodnie z dalszymi wskazówkami.
2. Zawartość sklepu nie stanowi oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego. Kupujący składa ofertę kupna określonego towaru. Zawarcie umowy sprzedaży następuje w momencie potwierdzenia przyjęcia zamówienia do realizacji przez Sklep.
3. O przyjęciu zamówienia do realizacji Kupujący jest informowany poprzez pocztę e-mail, zdarza się że producenci udostępniają promocje ilościowe (tzw. do wyczerpania zapasów) w przypadku gdy producent poinformuję nas o wyczerpaniu zapasów zastrzegamy sobie prawo do anulowania zamówienia.
4. Anulowanie zamówienia przez Kupującego jest możliwe do czasu gdy zamówienie nie zostało jeszcze potwierdzone. W tym celu należy kliknąć „Anuluj” po zalogowaniu się na swoje konto (zakładka „Twoje konto”) lub skontaktować się mailem ze Sklepem pod adresem: mhsklep@gmail.com
5. Aktualny status realizacji zamówienia zarejestrowany Kupujący może sprawdzić po zalogowaniu się na swoje konto (klikając „Twoje konto” na stronie Sklepu). Niezarejestrowany Kupujący może otrzymać informacje o statusie realizacji swojego zamówienia kontaktując się ze Sklepem drogą e-mailową,
6. Kupujący może wybrać jeden z poniższych sposobów realizacji płatności:
1) przelewem na rachunek bankowy Sklepu:
- w przypadku wyboru opcji wysyłka kurierska przedpłata
- w przypadku wyboru opcji dostawa własnym transportem Sklepu (Warszawa)
- w przypadku wyboru opcji odbiór osobisty w salonie sprzedaży Sklepu
2) gotówką:
- przy odbiorze towaru, w przypadku wyboru opcji dostawy własnym transportem Sklepu., tj. transport na terenie Warszawy
- osobiście w siedzibie Sklepu (przy ul. Bartyckiej 24/26 pawilon 214,00-716 Warszawa) w przypadku wyboru opcji odbiór osobisty w salonie sprzedaży Sklepu.
7.Towary sprowadzane na zamówienie  muszą zostać zaliczkowane w wysokości 50% wartości zamówienia.

a)Wobec takiej zaliczki nie znajduje zastosowania przepis o zadatku z art.394.

b)Zaliczka wpłacana na poczet zamówienia, ma to znaczenie, że w razie niewykonania umowy przez Kupującego, jak w przypadku nie odbioru towaru przez 60dni od  wezwania do odbioru towaru, Sprzedawca może od umowy odstąpić i otrzymaną zaliczkę zachować.

c)W przypadku nie wykonania umowy przez Sprzedawcę w ciągu 60dni od pierwotnie wyznaczonego terminu, Kupujący może od umowy odstąpić i żądać zwrotu zaliczki.  

d)W razie wykonania umowy, zaliczka ulega zaliczeniu na poczet zamówienia. W razie rozwiązania umowy przez Sprzedawcę, zaliczka zostanie zwrócona.

e)W razie rozwiązania zamówienia przez Kupującego po potwierdzeniu przyjęcia przez Sprzedawcę, zaliczka nie zostanie zwrócona.

§ 3
Realizacja zamówień

1. Warunkiem realizacji zamówienia złożonego przez Kupującego jest podanie przy rejestracji lub przy wypełnianiu formularza zamówienia prawdziwych danych osobowych i kontaktowych.
2. W przypadku gdy zajdzie podejrzenie błędnego wypełnienia formularza rejestracyjnego lub formularza zamówienia albo gdy zamówienie budzi uzasadnione zastrzeżenia obsługa Sklepu dołoży wszelkich starań, aby skontaktować się z Kupującym w celu potwierdzenia złożenia zamówienia.
3. Sklep realizuje wysyłkę zamówionych towarów  za pośrednictwem firmy kurierskiej lub własnym transportem  na terenie Warszawy . Możliwy jest także odbiór osobisty przez Kupującego w siedzibie Sklepu, jeśli Kupujący wybrał taką opcję przy zamówieniu (odbiór osobisty możliwy wyłącznie po potwierdzeniu przez Sklep dostępności produktów w salonie sprzedaży).
4. Sklep dołoży wszelkich starań, aby przesyłka została nadana w możliwie jak najkrótszym terminie. Przy wszystkich towarach w ich opisie podany jest orientacyjny termin dostawy od momentu zaksięgowania przez Sprzedawcę płatności przelewem, albo od momentu potwierdzenie przez Spzredawcę zamówienia w przypadku wyboru płatności gotówką. Ostateczny termin realizacji zamówienia (wraz z dostawą) potwierdzany jest w przez Sprzedawcę wraz z potwierdzeniem przyjęcia zamówienia do realizacji.
5. W przypadku, gdy zamówienie nie będzie możliwe do zrealizowania, Kupujący zostanie o tym niezwłocznie zawiadomiony, wówczas Sprzedawca zwróci w tym czasie otrzymaną od Kupującego zaliczkę.

6. Wraz z towarem Kupujący otrzymuje dowód zakupu, w postaci paragonu lub na życzenie Kupującego,  fakturę VAT, maksymalnie w ciągu 30 dni od daty wystawienia paragonu.
7. Informacje o kosztach związanych z wysłaniem przesyłki są uwidaczniane w procedurze składania zamówienia (w formularzu zamówienia). Koszty przesyłki doliczane są do każdego zamówienia i ponoszone są przez Kupującego.
8. Zgodnie z art. 544 §1  Kodeksu cywilnego, jeżeli rzecz sprzedana ma być dostarczona nabywcy i sprzedawca wykorzysta do tego profesjonalnego przewoźnika, rzecz jest uważana za wydaną nabywcy z chwilą przekazania jej przewoźnikowi przez sprzedawcę, co oznacza, że: KUPUJĄCY STAJE SIĘ WŁAŚCICIELEM NABYWANEGO TOWARU W CHWILI WYDANIA PRZESYŁKI FIRMIE KURIERSKIEJ/PRZEWOŹNIKOWI. Wszelkie reklamacje dotyczące uszkodzeń mechanicznych powstałych, takich jak stłuczenia, ubicia, wgniecenia, pęknięcia itp. Kupujący ma prawo zgłosić do firmy kurierskiej wraz z obowiązkiem spisania z kurierem Protokołu Szkody. Odbierając przesyłkę Kupujący  zobowiązany jest do sprawdzenia jej stanu przy kurierze, a także ma prawo do złożenia reklamacji tytułem uszkodzenia przesyłki w trakcie transportu na podstawie protokołu szkody. Zgłoszenie reklamacyjne powinno zostać przekazane do firmy kurierskiej w terminie 7 dni od chwili doręczenia przesyłki.

§ 4
Reklamacje

1.Sklep  odpowiada za wady produktu przy umowach sprzedaży zawartych z Konsumentem, na podstawie obowiązujących przepisów prawa.  W przypadku sprzedaży, której Kupującym jest Przedsiębiorca, wyłącza się przepisy o rękojmi z dnia złożenia zamówienia, natomiast zastosowanie znajdują przepisy z art.556-565, 567-576, czyli z wyłączeniem art. 566, Kodeksu Cywilnego - ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 stan prawny z 24 sierpnia 2011r. tj. Dz.U. Nr 16, poz. 93, co stanowi dozwoloną modyfikację rękojmi w myśl art. 558 KC.

2. Reklamacje są rozpatrywane na podstawie wypełnionego druku zgłoszenia reklamacyjnego przesłanego drogą email na adres: mhsklep@gmail.com, lub pisemnego zgłoszenia reklamacji wysłanego do siedziby sklepu.

Zgłoszenie reklamacyjne musi zawierać co najmniej:

 1. Datę zgłoszenia reklamcji 
 2. Firma/Imię i nazwisko reklamującego
 3. Adres korespondencyjny reklamującego
 4. Adres e-mail reklamującego
 5. Dowód zakupu reklamowanego towaru
 6. Datę nabycia towaru
 7. Nazwę reklamowanego towaru
 8. Ilość reklamowanego towaru
 9. Dokładne wymienienie wad
 10. Informaację kiedy i w jakich okolicznościach wada została stwierdzona
 11. Załącznik stanowiący dowód istanienia zgłaszanej wady (zdjecia lub film).

3.Reklamacje są rozpatrywane w ciągu 14dni od w pełni uzupełnionego zgłoszenia reklamacyjnego (dane+załączniki stwierdzające wadę). Niepełne uzupełnienie zgłoszenia reklamacyjnego nie uruchamia procedury reklamacyjnej ani nie stanowi podstawy do rozpatrzenia reklamacji, o czym Kupujący zostanie poinformowany wraz z prośbą o uzupełnienie braków.

4.Wobec sprzedaży, której kupującym jest Przedsiębiorca, uprawnienia z tytułu rękojmi wygasają po upływie roku i nie jest możliwe żądanie naprawienia szkody wskutek istnienia wady.

5.Wobec sprzedaży konsumenckiej odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu rękojmi określają  aktualnie obowiązujące przepisy prawa.

6.W przypadku stwierdzenia braku zasadnej reklamacji przez serwis mobilny  jak np. wadliwy montaż, serwis obciąży reklamującego kosztami tożsamymi co pogwarancyjna usługa serwisowa.

7. Rękojmia nie obowiązuje, gdy produkt dotknięty jest uszkodzeniem mechanicznym. Dlatego, w chwili odbioru towaru Nabywca ma obowiązek dokładnie sprawdzić przesyłkę w obecności kuriera przed potwierdzeniem odbioru oraz zastosować się do poniższych zaleceń.:

Krok 1: Nabywca dokładnie bada przesyłkę, w szczególności należy zwrócić uwagę na stan opakowania, taśm lub plomb naklejonych na przesyłkę. W przypadku stwierdzenia uszkodzenia (np. rozerwanie opakowania, wgniecenie, zalanie), należy odmówić odebrania przesyłki, oraz sporządzić z kurierem protokół reklamacji z podaniem przyczyny odmowy.

Krok 2: W przypadku nie stwierdzenia uszkodzenia opakowania przesyłki, należy rozpakować ją w obecności kuriera.

 Krok 3: W przypadku stwierdzenia uszkodzenia wewnątrz przesyłki (lub braków ilościowych), należy sporządzić z kurierem protokół reklamacji, z podaniem przyczyny reklamacji i odesłać przesyłkę  do nadawcy jako zwrot w tym samym dniu.

8. Sklep nie ponosi odpowiedzialności za konsekwencje niedopełnienia powyższych zaleceń przez Kupujacego. Reklamacje na uszkodzenia mechaniczne powstałe podczas transportu, oraz reklamacje na braki ilościowe nie będą rozpatrywane bez wypełnionego protokołu reklamacyjnego spisanego w momencie dostawy towaru z kurierem dostarczającym przesyłkę oraz bez fabrycznego opakowania reklamowanego towaru.

9. Różnice wynikające z indywidualnych ustawień komputera lub monitora Nabywcy (kolor, proporcje itp.) nie mogą być podstawą reklamacji zakupionego towaru.

§ 5
Prawo odstąpienia od umowy i zasady zwrotów

1.Kupujący będący Przedsiębiorcą nie jest uprawniony do odstąpienia od umowy, ani prawa do zwrotu towaru po jego zakupie.

2. Kupujący będący Konsumentem, ma prawo odstąpienia od umowy,  w terminie 14 dni od otrzymania zamówionego produktu, bez podania przyczyny i bez ponoszenia kosztów (z wyjątkiem kosztów określonych w art. 33, art. 34 ust. 2 i art. 35 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, Dz. U. z 2014 r. poz. 827).

3.Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, Kupujący Konsument jest zobowiązany poinformować Sklep o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą lub pocztą elektroniczną) przed upływem terminu do odstąpienia od umowy. Wzór formularza o odstąpieniu od umowy.

4. Termin odstąpienia od umowy jest zachowany, jeżeli Kupujący Konsument odeśle towar przed upływem terminu 14 dni od jego otrzymania.

5. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia, w którym Kupujący Konsument wszedł  w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Kupującego Konsumenta weszła w posiadanie rzeczy. Jeżeli umowa obejmuje wiele rzeczy, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach, termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia, w którym Kupujący Konsument wszedł w posiadanie ostatniej z rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Kupującego Konsumenta weszła w posiadanie ostatniej z rzeczy (w przypadku rzeczy dostarczanych osobno), bądź po upływie 14 dni od dnia, w którym Kupujący Konsument wszedł w posiadanie ostatniej partii lub części lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Kupującego Konsumenta weszła w posiadanie ostatniej partii lub części (w przypadku rzeczy dostarczanych partiami lub w częściach).

6.W przypadku odstąpienia od umowy sprzedaży konsumenckiej, Kupujący Konsument otrzyma zwrot wszystkich płatności, w tym kosztów dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Kupującego sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sklep).

7.Zwrot płatności dokonany zostanie w takiej samej formie, w jakiej Kupujący Konsuemnt dokonał płatności na rzecz Sklepu, chyba że Kupujący zgodzi się inną formę zwrotu.

8. Zwrot płatności nastąpi  w ciągu 14dni od otrzymania przez Sklep towaru zwracanego.

9. Kupujący Konsument jest zobowiązany ponieść bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy ,a mianowicie koszty zwrotnej dostawy do Sklepu.

10. Kupujący Konsument  odpowiada za zmniejszenie wartości rzeczy wynikające z korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

11.Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje w odniesieniu do umów :

 1. - świadczenie usług, jeżeli wykonana została w pełni usługa  za wyraźną zgodą  Kupującego Konsumenta
  i został on poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sklep, Kupujący utraci prawo odstąpienia od umowy (np. nie podlegają zwrotowi umywalki, wraz z którymi zamówiona została usługa serwisowa wykonania otworu montażowego na baterię);
 2. - w której cena Towaru zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi Sklep nie sprawuje kontroli,
  i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;
 3. - w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji lub służąca zaspokojeniu zindywidualizowanych potrzeb Klienta Konsumenta (tj. nie podlegają zwrotowi towary importowane na życzenie klienta, czyli towary nie będące dostępne od ręki nie są objęte prawem do zwrotu)
 4. - w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;
 5. -w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
 6. - w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;
 7. - w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu umowy sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi nie mamy kontroli;
 8. - w której Kupujący Konsument zażądał wyraźnie, aby Sklep przyjechał do niego w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli Sklep świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania zażądał Kupujący Konsument, lub dostarcza rzeczy inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje w odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy;
 9. -w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
 10. - o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę,
 11. - zawartych w drodze aukcji publicznej,
 12. - o świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi;
 13. - o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Kupującego Konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu Kupującego Konsumenta przez Sklep o utracie prawa odstąpienia od umowy.

12. Kupujący Konsument jest zobowiązany dokonać zwrot towaru pełnowartościowego w oryginalnym pudełku, tj. zawierać wszystkie przynależności jak: instrukcja, śruby, zawiasy i inne zestawy montażowe, znajdujące się
w pudełku wraz z zakupionym towarem.

13. Towar zwracany nie może być uszkodzony ani nosić znamion ingerencji mechanicznej w jego cechy fizyczne.

14.W przypadku nie zachowania warunków zwrotu towaru z §5 pkt 12-13, zwrot nie będzie uwzględniony i towar zostanie odesłany z powrotem na koszt konsumenta.

§ 6
Rejestracja i ochrona danych osobowych

Zasady ochrony Danych Osobowych zamieszczone są w Klauzuli informacyjnej dotyczącej danych osobowych, pod adresem: https://mhlazienki.pl/pl/i/Zasady-przetwarzania-danych-osobowych/6

§ 7
Postanowienia końcowe

1. Niniejszy regulamin nie wyłącza oraz nie ogranicza żadnych uprawnień Kupującego będącego konsumentem, które przysługują mu na mocy bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa. W przypadku sprzeczności pomiędzy postanowieniami niniejszego regulaminu, a bezwzględnie obowiązującymi przepisami prawa przyznającymi konsumentom uprawnienia, pierwszeństwo mają przepisy bezwzględnie obowiązujące.
2. Sądem właściwym dla rozpatrywania sporów wynikających z umowy sprzedaży zawieranych pomiędzy Sprzedawcą a Kupującym niebędącym konsumentem jest sąd właściwy dla siedziby Sprzedawcy. W sporach wynikłych w stosunkach z konsumentami właściwy jest sąd dla siedziby pozwanego lub miejsca wykonania umowy.

pixel do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl